You are here: Home - Nyheder & Presse - Nyheder - Har du check på lovgivning omkring sprøjtemidler

round corners

jan 12 2016

Har du check på lovgivning omkring sprøjtemidler

Du må kun købe bekæmpelsesmidler, som er godkendt i Danmark og forsynet med dansk etikette. Får du tilbudt midler med udenlandsk etikette, er der tale om produkter, som er importeret ulovligt.

Læs mere på naturerhverv.dk og bødetakster