You are here: Home - Om GG - Strategi

round corners

Grøn Strategi

Vores fælles mission er at give den grønne verden mere værdi – adding value to the green world. Derfor har vi formuleret vores strategi, så vi er enige om det mål, vi arbejder hen imod.

Virksomheds politik
GASA GROUPs mission er at udvikle og tilbyde værdiskabende produkter, services og løsninger indenfor blomsterbranchen. Vi vil drive en sund forretning, være en attraktiv samarbejdspartner, være en god arbejdsplads og agere miljøbevidst.

GASA GROUPs visioner – det vi kommitter os til:
- Vi vil tilbyde alle vores kunder et unikt Europæisk produktsortiment, fordelagtige og skræddersyede løsninger
- Vi vil udvikle nye og attraktive produkter og salgsfremmende koncepter
- Vi vil skabe vækst i afsætningen målrettet både nye og eksisterende kunder, på såvel nye som eksisterende markeder
- Vi vil være en fagligt dygtig, kompetent og innovativ samarbejdspartner
- Vi vil opleves som en god arbejdsplads
- Vi vil agere til gavn for branchen, samfundet og miljøet, såvel lokalt som internationalt
- Vi vil tilbyde værdiskabende og rettidige logistik løsninger og services

Værdier
- Ansvarlig
- Troværdig
- engageret
- Ukompliceret
- Innovativ
- Teamplayer

GASA GROUPs Miljøpolitik
Som en af Europas førende leverandører af blomsterløsninger er det vigtigt for os, at vi i takt med virksomhedens fortsatte udvikling, tager hensyn til miljøet.
GASA GROUP forpligter sig til, på alle områder, at minimere påvirkningen af vores aktiviteter på miljøet.
Fokusområder pt. for at opfylde denne strategi er:
- Minimering af affald via kontinuerlig procesoptimering og korrekt sortering af affald minimum i hh. til gældende lovgivning
- Minimering af elforbrug via løbende udskiftning til automatiske/sensoriske kontakter og indførelse af lavenergi skærme
- Minimering af unødigt varmesplid, specielt i halområder
- Ved renoveringer fokus på anvendelse af energibesparende og miljøvenlige materialer
- Minimere CO2 udledningen i transportleddet