You are here: Home - Om GG - GASA GROUP’s bestyrelse

round corners

GASA GROUP’s bestyrelse

GASA GROUP ejes af Erhvervsinvest Management A/S (80% ejerandel) og DLG (20% ejerandel). Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer, heraf tre medarbejderrepræsentanter.

Formand        

Per Klitgård 


 

Næstformand

Thomas Marstrand


 

Bestyrelsesmedlem

Bo Svane


 

Bestyrelsesmedlem

Kristian la Cour

 

Bestyrelsesmedlem

Lars Sørensen

 

Medarbejderrepræsentant

Carsten Brendholdt


 

Medarbejderrepræsentant

Flemming Røigaard


 

Medarbejderrepræsentant 

Jens Hermansen